15 січня 2020 р. у «Школі особистісного зростання педагогів» відбувся тренінг «Компетентнісне навчання і партнерська взаємодія: уникаємо помилок. Форми групової взаємодії дошкільників».

Метою тренінгу було з’ясувати  як вихователю навчити дітей на практиці взаємодіяти в колективі  дошкільників на партнерських засадах і формувати у них компетенції, передбачені Базовим компонентом дошкільної освіти, чому педагогічна взаємодія не завжди досягає бажаної мети?

Кожен дорослий має розуміти: у сучасному суспільстві запорукою успіху людини є її вміння працювати в  колективі, знаходити шляхи розв’язання конфліктних ситуацій, сприймати і поважати думку інших і водночас аргументовано відстоювати власну позицію.