З дітьми працює інструктор з фізичної культури Лейченко Тетяна Вячеславівна

Фізкультурно-оздоровча робота здійснюється згідно закону України «Про дошкільну освіту», «Про фізичну культуру», інструктивно-методичних рекомендацій «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі» від 27.08.2004 р. № 1/9-438, методичних рекомендацій «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу» від 16.08.2010 р. № 1/9-563,  нормативно-правових актів Міністерства України у справах молоді та спорту щодо фізичного виховання, річного плану роботи дошкільного навчального закладу

Одним із пріоритетних завдань фізкультурно-оздоровчого напрямку в закладі є: охорона і зміцнення фізичного і психічного здоров’я  дитини через пропаганду здорового способу життя, охорона власного здоров’я і бережливе ставлення до здоров’я людей, які оточують.

Основою системи фізичного виховання був руховий режим, своєчасне формування у малюків життєво важливих рухових умінь і навичок, розвиток фізичних якостей, вироблення звички до здорового способу життя.

 Два рази на рік проводиться моніторинг засвоєння основних рухів дітей з фізичної культури.

У дошкільному навчальному закладі створені всі умови для забезпечення оптимального рухового режиму. Щоденно обсяг рухової активності становив для дітей молодшого дошкільного віку – 3-4 години, для старших дошкільнят – 4-5 годин.

Педагоги у роботі з дітьми використовували такі обов’язкові форми роботи: заняття з фізичної культури; фізкультурно-оздоровчі заходи (ранкова гімнастика, гімнастика після денного сну, фізкультхвилинки, фізкультпаузи, гартувальні процедури); різні форми організації рухової активності у повсякденні (заняття фізичними вправами на прогулянках, фізкультурні свята й розваги, дитячий туризм, рухливі ігри, самостійна рухова активність, дні здоров’я, індивідуальна робота з фізичного виховання).

В усіх дошкільних групах щоденно за графіком у спортивній залі проводилась ранкова гімнастика з музичним супроводом. Групи раннього віку ранкову гімнастику проводили в груповій кімнаті. Після денного сну вихователі проводили гігієнічну гімнастику. Комплекси вправ ранкової гімнастики та гігієнічної гімнастики після денного сну періодично змінювались (1 раз в два тижні), задля підтримання інтересу в дітей та забезпечення належної якості виконання рухових завдань.

Спортивна зала  обладнана необхідним спортивним інвентарем відповідно до Типового переліку обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок дошкільного навчального закладу, затвердженого наказом МОН України від 11.09.2002 р. № 509: є сітки для елементів баскетболу, мати, обручі, лави, дуги, м’ячі, палиці для комплексу ЗРВ, мішечки з піском для метання, мішечки для вправ для дихання, м’ячі для футболу,  для ігор, баскетболу, ігровий інвентар для естафет, канат, мотузки різної довжини, масажні доріжки «кінезотерапія», бубон, свисток, нетрадиційне фізкультурне обладнання, фітболи. Спортивна зала обладнана 6 гімнастичними стінками, спортивним комплексом для  проведення індивідуальної роботи з дітьми «Павлик». Спортивні знаряддя відповідають безпечним технічним та санітарно-гігієнічним вимогам. 

У кожній віковій групі обладнано «Осередок здоров’я», який забезпечено спортивним інвентарем: м’ячі, скакалки, кеглі, обручі та обладнання для спортивних ігор.

Щоденно працює гурток «Малята-здоров’ята» – природно-оздоровчий за порадами П. Іванова, керівник гуртка інструктор з фізичної культури Лейченко Т.В. спільно з сестрою медичною старшою.