Організація та форми методичної роботи

Методична робота у дошкільному навчальному закладі відповідає структурі методичної роботи і вимогам МОН України про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами.

В роботу педагогічного колективу впроваджуються масові (педради, педагогічні читання, семінари, методичні об’єднання), групові (семінари-практикуми, творчі групи) та індивідуальні (стажування, самоосвіта, до курсові та після курсові завдання) форми методичної роботи. Широко використовуються традиційні інтерактивні форми методичної роботи, особливо під час проведення педагогічних рад, загальних та групових батьківський зборів: проблемний стіл, методичний ринг, диспути, дискусії, «мозковий штурм», методичний фестиваль, майстер-клас, психолого-медико-педагогічний консиліум.

У дошкільному закладі створені належні умови для підвищення професійного рівня та формування інноваційної компетентності педагогів, для ефективного росту фахової майстерності педагогів. Результатом планомірної, систематичної, вдало організованої методичної роботи є зростання показника участі педагогів у методичній роботі ДНЗ.

Організація методичної роботи з педагогічними кадрами носить діагностично-прогностичний характер, базується на аналізі роботи при проведенні навчально-виховного процесу. Діагностування педагогів проводиться систематично за допомогою анкет, діагностичних карт, картосхем морально-педагогічного клімату в колективі.

З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів п’ять разів на рік проводяться педагогічні ради. Ефективною формою методичної роботи є проведення семінарів та колективних переглядів занять.

Однією з масових форм методичної роботи в дошкільному навчальному закладі є організація виставок, як епізодичних так і постійнодіючих. Це виставки дитячої творчості, спільних робіт дітей з батьками, спеціальні виставки за тематикою педагогічних рад.

Осередком здійснення навчально-виховного процесу та роботи з педагогічними кадрами в дошкільному навчальному закладі є методичний кабінет, функціонування якого відповідає вимогам наказу МОН України від 09.11.2010 № 1070 «Про затвердження Типового положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу». Складовою діяльності методичного кабінету є методичний куточок, де розміщується інформація про річні завдання; інформація про семінари-практикуми, плани роботи творчої групи; план роботи закладу на поточний місяць; атестаційний куточок; стенди «Педагогічне життя», «Атестація працівників», «Нормативно-правова база дошкільної освіти», «Креативність».

Книжковий фонд бібліотеки методичного кабінету розподілений на чотири підрозділи та створено каталоги: методичної літератури по розділах програми; журнали, газети з каталогом статей з актуальних питань дошкільного виховання; дитяча література (збірки казок, твори українських класиків, дитячих поетів і письменників). Ведеться книга обліку іграшок та посібників, книга отримання та видачі посібників, окремо створено картотеку демонстраційних картин. У методичному кабінеті також зібрано матеріали з досвіду роботи вихователів, музичних керівників, конспекти занять, конспекти логопедичних занять, сценарії свят, кращі дитячі роботи.