1. Базовий компонент – Державний стандарт дошкільної освіти, рекомендований листом МОН молоді і спорту України № 615 від 22.05.2012 р.;

2. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», рекомендованої МОН України (автори: Білан О.І., Возна Л.М., Максименко О.Л. та ін.), рекомендована листом МОН України № 1/11-4988 від 23.05.2017 р.

3. Програма для дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» (автори: Гавриш Н.В., Піроженко Т.О., Хартман О.Ю., Шевчук А.С., Рогозянський О.С.), рекомендована листом МОН України № 1/11-7684 від 01.08.2017 р.;

4. Програма з формування основ безпечної поведінки дітей дошкільного віку під час дорожнього руху «Дитина у світі дорожнього руху»(автори Тимовський О., Репік І.);

5. Програма морального виховання «Скарбниця моралі» (автор Лохвицька О.);

6. Програма з патріотичного виховання «Україна – моя Батьківщина» (автори Каплунської О., Кичата І., Палець Ю.)

Вчителі-логопеди:

7. Програма виховання і навчання дітей з фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення (в тому числі з загальним недорозвитком мовлення), рекомендована науково-методичною комісією із спецпедагогіки НПМ МОН України протокол № 32 від 17.06.1999 р. (автори: Петренко С.М., Мілевська О.П., Лєбєдєв Ю.І.; рецензенти: Миронова С.П., Мазур Т.М., Литвиненко Л.М.);

8. Програма розвитку дітей дошкільного віку зі спектром аутичних порушень (автор Шульженко Д.І.);

9. Програма «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей середнього та старшого дошкільного віку із З

НМ» (автори Рібцун Ю.В., Трофіменко Л.І.);

Практичний психолог:

10. Корекційно-розвивальна програмама «Подолання тривожності та страхів».

11. Корекційно-розвивальна програмама розвитку емоційно-вольової сфери для дітей старшого

дошкільного віку «Ми та наші емоції»;

12. Програма роботи з майбутніми першокласниками (автори Дьякова В.Д., Железняк А.В.);

13. Корекційно-розвивальні заняття з дітьми (автори Кльоц Л.А., Сидоренко Н.О.);

14. Корекційно-розвивальна програмама для роботи з дітьми із ЗНМ;

15. Програма занять формування психологічної готовності дітей до навчання в школі «Крок за кроком» (автор Андроник А.В.).