Мережа на 2019-2020 навчальний рік

Кількість груп –  13 груп

Кількість дітей – 306 дітей

Ранній вік – 3 групи

Групи раннього віку (віком від 2 до 3 років): № 5, 11, 14         

Дошкільний вік – 10 груп

Групи дошкільного віку:

Молодші: № 7, 10, 13

 Середні: № 2, 3, 9

Старші: № 1, 4, 12 ( групи спеціального призначення (логопедичні), № 6

Старша дошкільна група № 1

 Впроваджується досвід роботи «Формування читацьких умінь у дітей раннього дошкільного віку» та методика раннього читання М.О. Зайцева.  

Головна умова раннього читання : дитина має відчути насолоду, радість та бажання пізнати нове. Усе має відбуватися у формі гри. Які переваги має раннє читання: передовсім воно розвиває зорову пам’ять, мову, увагу, зосередженість, збагачує словниковий запас. Дитина, яка раніше навчиться читати, буде творчо мислити, матиме кращий інтелектуальний розвиток, ширший світогляд.
Глен Доман

Група  середнього дошкільного віку  № 2

Впроваджується інноваційна технологія  Спадщина В.О.Сухомлинського «Пізнаємо світ з малих літ»

Ми маємо справу з найскладнішим, неоціненним, найдорожчим, що є в житті — з людиною. Від нас, від нашого вміння, майстерності, мистецтва, мудрості залежить її життя, здоров’я, розум, характер, воля, громадянське й інтелектуальне обличчя, її місце і роль у житті, її щастя.
В. Сухомлинський

Використання літературно-педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського допоможе по-іншому подивитися на світ, мислити, розуміти, поведе дітей у світ, сповнений добра, ніжності, любові, справедливості, співчуття, научить дітей висловлювати свої думки, вирішувати проблемні ситуації, брати участь у обговоренні маленьких оповідань, казок, які допоможуть глибше та уважніше придивитися до життя комах, тварин, птахів, бережно ставитися до них, розуміти, що все живе навколо нас потребує допомоги.

Група  середнього дошкільного віку  № 3

Впроваджується інноваційна технологія «Етика та етикет»

 Впроваджуючи технологію вихователі забезпечують повноцінний гігієнічний догляд за дитиною, дбають про збереження та зміцнення здоров’я дитини, формують культурно-гігієнічні навички, культуру спілкування, культуру діяльності, культуру харчової поведінки). Елементом інновації в старшому дошкільному віці є сервірування столу, етикет (користування столовими приборами: ножем, виделкою).

Старша дошкільна група № 4Впровадження оздоровчої технології «Степ-аеробіка».

Група  раннього віку  № 5

Впроваджується досвід роботи «Формування енциклопедичних знань у дітей раннього дошкільного віку»

Група  старшого дошкільного віку № 6

Гурток  патріотичного виховання»З Україною в серці»

Молодша дошкільна група  № 7

Впровадження концептуальних положень SТRЕАМ- освіти дошкільників як нового інтеграційного підходу до розвитку, виховання й навчання дітей дошкільного віку.

Використовується досвід роботи вихователя
Г.Т.  Сокірченко «Казкотерапія як метод оздоровлення дошкільників»

Казкотерапія — це не тільки читання казок, це їх придумування,програвання, малювання, ліпка,”рухова розповідь“, виготовлення декорацій і ляльок, а головне — отримання величезного задоволення від спільного творчого процесу і батьків, і дітей. Під час “казкових” занять основна психічна праця відбувається на ціннісному рівні. Це – особливість казкотерапевтичної методології. Казка є посередником між педагогом і внутрішнім світом вихованців.

Призначення цих казок – стабілізація психічних процесів, естетичних відчуттів, та повідомлення нашому несвідомому “я” позитивних “ідеальних” моделей взаємовідносин з навколишнім світом та людьми.

Група  середнього дошкільного віку  № 9

 Використовується інноваційна технологія «Впровадження педагогічної та літературної спадщини В.О. Сухомлинського у роботі з дітьми дошкільного віку».

В роботі використовуються різні форми роботи: спостереження, до­слідницька діяльність у природі, хвилинки-роздуми, хвилинки-милування, хвилинки допитливості, хвилинки-цікавинки, хвилинки мислення, хвилинки емоційно-чуттєвого спілкування, розгляд екологіч­них ситуацій з використанням творів В.О.Сухом­линського, використання під час проектної діяльності педагогічної спадщини відомого мислителя і педагога. За обсягом це невеликі «творчі етюди», але сис­темність у їх проведенні допомагає навчити бачити, а не просто дивитись; чути, а не просто слухати; відчу­вати, а не просто спостерігати; доторкнутись до при­роди серцем.

Група молодшого дошкільного віку  № 10

Впроваджуються елементи системи «Довкілля» В. Ільченко. Експериментальна робота із дітьми середнього дошкільного віку.

Суть технології. Система освіти “Довкілля” формує цілісну свідомість людини, яка здатна брати відповідальність за своє майбутнє та майбутнє рідної землі, народу, виховує ціннісне ставлення дитини до себе, до світу, що ґрунтується на почутті любові до навколишньої дійсності, “совісті” – намаганні почути звуки кожної живої істоти, зрозуміти її, щоб жити у злагоді із собою, природою. Програма “Довкілля” як дидактична система викладання предметів природничого циклу альтернативна до традиційного підходу.

Група  раннього віку  № 11

«Використання літературно-педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського»

Сутність гуманістичної педагогіки В.О. Сухомлинського в тому, щоб « учити дитину бачити, розуміти, відчувати серцем людей — це, мабуть, квітка в саду, яка найтонше пахне, ім’я цій квітці виховання почуттів»

Група  старшого дошкільного віку № 12

Впроваджується інноваційна технологія  концептуальних положень SТRЕАМ- освіти дошкільників як нового інтеграційного підходу до розвитку, виховання й навчання дітей дошкільного віку

Група молодшого дошкільного віку  № 13

Впроваджується інноваційна технологія «ІКТ з питань «Реалізація змісту освітньої лінії оновленого БКДО «Мовлення дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному розвитку»

Група  раннього віку  № 14

Впровадження інноваційної технології «Полікультурний розвиток дітей дошкільного віку в педагогічному процесі«