Завдання ДНЗ на 2020-2021 н.р.:

— спрямування роботи колективу на актуалізацію основних завдань з безпеки життєдіяльності, охорони життя і збереження здоров’я дошкільників шляхом створення сучасного розвивального середовища. Організувати освітній процес в контексті формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного здоров’я, профілактику «COVID-19»;

— продовження детального вивчення основних концептуальних положень SТRЕАМ- освіти дошкільників як нового інтеграційного підходу до розвитку, виховання й навчання дітей дошкільного віку (група № 7);

— розвиток екологогічної свідомості, природничо-екологічної компетентності сучасного вихованця закладу дошкільної освіти  через проблемні ситуації та пошуково-дослідницьку діяльність. Продовжувати упровадження курсу «Дошкільникам про освіту для сталого розвитку» у групах №  2, 3. Виховання у дошкільників високої національно-патріотичної свідомості, шляхом формування емоційно-ціннісного ставлення до природи рідного краю;

— упровадження  і розвиток  сучасної медіаосвіти. Використання інформаційно-комунікативних технологій, дистанційної освіти дошкільнят педагогами при організації освітнього процесу в ДНЗ.

Умовами для вирішення даних завдань є:

— створення предметно-розвиваючого життєвого простору в групах і на ігрових майданчиках;

— скоординована робота психолого-педагогічної служби щодо створення сприятливого психологічного комфорту;

— раннє виявлення природних задатків у дитини, спостереження досягнень дітей на всіх періодах вікового розвитку;

— організація нерегламентованої діяльності дітей через  гру, працю, сумісну діяльність, художню діяльність;

— підвищення професійної компетентності, теоретичної підготовки та вдосконалення професійної майстерності педагогічних працівників, стимулювання діяльності, ініціативи;

— робота гуртків з художньо-естетичного,  фізкультурно-оздоровчого;

— співпраця з батьками  у вирішенні освітніх завдань;

— використання засобів масової інформації, інтернетресурсів, сайта ДНЗ, блогів педпрацівників.

Науково-методичною проблемою дошкільного навчального закладу на 2020-2021 н.р. є «Використання інформаційно-комунікативних технологій при організації освітнього процесу в ДНЗ, дистанційної освіти, введення курсу «Освіта для сталого розвитку», розпочати детальне вивчення основних концептуальних положень SТRЕАМ-освіти дошкільників як нового інтеграційного підходу до розвитку, виховання й навчання дітей дошкільного віку».