Завдання ДНЗ на 2019-2020 н.р.:

1.Удосконалити роботу з формування основ здорового способу життя, ефективну організацію фізкультурно-оздоровчої роботи на формування ціннісного ставлення та зміцнення фізичного і психічного здоров’я у дошкільників, впроваджуючи профілактичні оздоровчі вправи, елементи інноваційних технік «степ-платформи», «фітболу»;  прийоми валеологічної освіти дошкільнят.

2.  Продовжувати упровадження курсу «Дошкільникам про освіту для сталого розвитку» у групах №  2, 3 через використання інноваційних та сучасних інформаційних технологій засобами пошуково-експериментальної діяльності, спрямованих на збалансований інтелектуальний розвиток особистості дитини. Розпочати детальне вивчення основних концептуальних положень SТRЕАМ- освіти дошкільників як нового інтеграційного підходу до розвитку, виховання й навчання дітей дошкільного віку.

3. Забезпечити системну організацію художньо-творчої діяльності дітей дошкільного віку засобами музичного мистецтва в інтегрованому просторі закладу дошкільної освіти. Формувати компетентність дитини в музичній діяльності:  розвивати естетичне ставлення до світу музичного мистецтва; вчити передавати образ мовою музичного, театрального, літературного, хореографічного мистецтва, проявляти творче уявлення.

4. Оптимізувати  роботу з налагодження тісної взаємодії з родинами та громадськістю щодо надання якісної дошкільної освіти  завдяки партнерським взаємовідносинам між усіма учасниками освітнього процесу, розширенню форм та видів співпраці з ними, прозорості та відкритості роботи закладу через роботу веб-сайту, створення відкритих груп в соціальній мережі Facebоok.